COVID-19 (وایرس کرونا)

مصاب شدن به COVID-19 ممکن است شدید باشد و ضرورت به بستر شدن داشته باشد ولی در اکثر موارد خفیف است و بدون خطر در خانه قابل مدیریت است.

این سند بشمول معلوماتی است درباره اینکه در صورت مصاب شدن به COVID-19 چی‌قسم از خود مراقبت کنید و اگر وضعیت و علایم تغییر کرد چه اقدامات را انجام دهید.

چی وقت ضرورت به کمک دارم

وقتی که پرسونل صحی شرایط شما را بررسی کنند، می‌فهمند شما می‌توانید به کمک پروگرام COVID Positive Pathways Program یا داکتر در خانه تداوی شوید.

بسیار مهم است که علایم خود را تحت نظر داشته باشید؛ چون ممکن است تغییر کنند و به کمک بیشتری ضرورت داشته باشید.

علایم خود را تحت نظر داشته باشید

در صورت داشتن علایم خفیف ازقبیل:

باید علایم خود را به دقت تحت نظر داشته باشید و با انجام اقدامات ذیل آنها را کنترول کنید:


تماس با پروگرام COVID Positive Pathway Program یا داکتر خود

در صورت مشاهدهٔ هر نوع علایم متوسط جدید، ازقبیل:

یا در صورتی که احساس کردید:

حتما باید ذریعه پرسونل صحی و تداوی معاینه شوید:


با ۰۰۰ به تماس شوید

در صورت مشاهده علایم شدید، مثل:


شما باید عاجل با ۰۰۰ به تماس شوید، علایم خود را برای آنها تشریح کنید و به آنها اطلاع دهید به COVID-19 مصاب هستید.

بر حسب شرایطی که دارید، یا برای شما امبولانس روان می‌کنند یا یک کارمند صحی یا نرس بصورت تلیفونی بهترین طریقهٔ تداوی ممکن را برای شما توضیح خواهد داد.

حالا باید چی کار کنم

تست بدهید

اگر از زمان مشاهدهٔ علایم فعلی خود، تست COVID-19 ندادید، لذا ضرورت است که عاجل تست بدهید.

شما می‌توانید نزدیک ترین مراکز انجام تست COVID را اینجا پیدا کنید.

تست COVID برای همه مردم رایگان است. اشخاص بدون کارت Medicare، مثل سیاحین خارجی، کارگران مهاجر و پناهجویان نیز شامل می‌شوند.


خود را در خانه قرنطین کنید

اگر نتیجه تست COVID-19 شما مثبت بود، باید طرزالعمل‌های صحی را مراعات کنید و در خانه بمانید، مگر در شرایطی که لازم است برای معاینه به داکتر مراجعه کنید.

داکتر یا کلینیکی که در آنجا تست دادید برای دادن نتیجه تست، از طریق تلیفون یا SMS با شما به تماس خواهند شد.

در صورتی که ضرورت است برای معاینه شدن از خانه خارج شوید، باید حتما ماسک بپوشید، مکرراً دستهای خود را بشوید و قبل از حضور، به پرسونل صحی و درمان بگویید شما یک مریض COVID مثبت هستید.

از خود مراقبت کنید

در زمان مصاب شدن به COVID-19 مراقبت از صحت روحی و جسمی بسیار اهمیت دارد.

برای کسب معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید یا با پروگرام COVID Positive Pathway Program، داکتر خود یا غیره پرسونل صحی و تداوی صحبت کنید.

در صورتی که این مریضی باعث ایجاد مشکلات فردی برایتان شده است یا احساس می‌کنید نمی‌توانید این وضعیت را تحمل کنید از خدمات ذیل می‌توانید کمک بگیرید:


Ambulance Victoria یک رابط مهم در سیستم صحی و تداوی ویکتوریا است. ما از ارائه نظرات شما استقبال می‌کنیم؛ چون به بهبود خدمات ما کمک می‌کنند. در صورت علاقمندی به ارائه نظرات و پیشنهادات، لطفا با بخش تجربه مریض و مشارکت مصرف کننده یا از طریق patientexperience@ambulance.vic.gov.au یا با نمبر تلیفون 1800 875 137 به تماس شوید.

* تماس با موبایل ممکن است مصرف مکالمه بیشتری داشته باشد